Vi är redo för GDPR – KSMG

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersatte den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi hanterar personuppgifter.

Precis som alla andra företag har vi det senaste året arbetat aktivt för att säkerställa att vi levererar enligt den nya dataskyddsförordningen och förra veckan trädde den nya lagen i kraft.

Då vi lagrar personuppgifter för våra kunders räkning har vi valt att anpassa våra rutiner för detta genom biträdesavtal vid tillfällen då vi är personuppgiftsbiträden, enskilda login samt lösenordskyddade filer. Detta gör vi för att säkerställa att den informationen vi leverera inte försvinner längs vägen och för att skydda kandidaters och kunders identitet enligt den nya förordningen.

Kopplat till GDPR har vi även uppdaterat våra Allmänna villkor avseende social platsannonsering, Integritetspolicy samt Cookie policy här.

I samband med det här kommer säkert ni märka en del skillnad i hur vi levererar information till er för att kunna säkerställa optimal säkerhet för kandidater och våra kunder.

För specifika frågor kring GDPR hänvisar vi till privacy@ksmg.se.

Dela nyheten