Vad innebär GDPR för KSMG – KSMG

Vad innebär GDPR för KSMG

GDPR, de nya dataskyddsreglerna, är ett hett ämne och i en bransch där sociala medier är nyckeln till att attrahera talanger är det naturligt att följdfrågan blir hur det här påverkar vår verksamhet.

Vi välkomnar Facebooks uppdateringar och hur dem anpassar sig efter den nya lagen och samlar alla inställningar kopplade till personuppgifter under ett och samma ställe. Eftersom vi jobbar aktivt med målstyrd annonsering, att känna målgruppen och att vara sociala i dessa kanaler har vi god erfarenhet av vad som attraherar den specifika grupp av talanger vi vill nå. Vi ser det som en möjlighet att vara ännu mer träffsäker då icke relevant reklam kommer att begränsas i och med GDPR. Facebook är en social plattform och om det finns en risk för Facebooks kvarvarande är det just att det blir en plattform där man som talang dränks av irrelevant information. GDPR minimerar den här risken och i de sociala medierna där man nås av relevant och attraktivt innehåll där kommer man som talang att vilja vara aktiv. Därav är kompetensen om målgruppen och att marknadsföra på rätt sätt viktigare än någonsin och där ser vi en fördel med vår kompetens och erfarenhet. Ju fler nöjda användare i de sociala kanalerna desto bättre för oss och våra kunder.

Vi som bolag agerar till största del personuppgiftsbiträde, alltså vi är mellanhand, när det kommer till lagring av personuppgifter idag. Det är likväl viktigt att vi själva och våra samarbetspartner följer dem nya riktlinjerna och att det för talangen är enkelt att nå alla funktioner som styr integriteten för att lätt kunna ändra inställningarna. Det ska helt enkelt vara lika lätt av avregistrera sig som det är att registrera sig, vad det än gäller.

I dem få fall vi tillhandahåller plattformar för våra kunder som innebär lagring av personuppgifter är vi väl förberedda inför maj. Det är enkelt och lätt att förstå hur man som användare raderar information i det fall talangen önskar detta och vikten av att följa GDPR framgår tydligt. Vi ser det som vår skyldighet att uppdatera våra kunder om vikten av GDPR och att vi stödjer detta genom användarvänlighet i plattformen.

Läs mer om GDPR här.

Dela nyheten

Fler liknande nyheter