Konceptutveckling

Vi utvecklar kreativa koncept som fungerar över tid. Exempel på detta kan vara att konkretisera ert EVP till något hanterbart som skapar värde och trovärdighet gentemot talanger. Här arbetar vi enligt en 3-stegsmodell där första steget är att i form av research, workshop och tillslut en leverans av ett konkret koncept.

Kampanjplanering

Kampanjplanering och projektledning under ledning av det Digitala teamets konsulter och specialister. Kampanjskapande över tid baseras på planen och anpassningar sker längs vägen för att säkerställa optimalt resultat i varje steg. Exempel på kampanjer kan vara en rekryteringskampanj eller en Employer Branding kampanj.

Utbildning & Workshops

Utbildningar och workshops inom sociala och digitala medier baseras på ert behov. Exempel på ämnen som vi utbildar i och föreläser om är hur företag jobbar aktivt organiskt på Facebook/Instagram, Employer Branding och vikten av att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke samt hur företag ska planera sin kommunikationsstrategi digitalt.

Utveckling av arbetsgivarerbjudande

Ett starkt arbetsgivarvarumärke måste vara sant, särskiljande, relevant, förankrat och hållbart. Vi hjälper er från strategi till distribution. Vi börjar alltid med att ta reda på hur det ligger till hos era medarbetare. Sedan pratar vi med ledningen samt kommunikation och marknad för att förstå vartåt ni är på väg som organisation. Självklart är det också viktigt att förstå era rekryteringskonkurrenter för att skapa budskap som sticker ut.