Insight

Taktik + Strategi = Sant

Oavsett verksamhet är ett gott samspel mellan strategi och
taktik avgörande för att nå framgång. En organisation utan verksamhetsplan,
utan behovsanalys, utan vision och utan mission kommer inte långt – och
självklart behöver det också finnas väl genomförda planer och aktiviteter som
förflyttar verksamheten mot målet.

För att lyckas med Employer Branding är det kanske extra
viktigt att anamma ett helhetsperspektiv. Men det är väldigt svårt att förstå
helheten om man inte förstår delarna och lägger lika stor vikt vid strategiska
planer som vid taktiska kampanjer. Strategi och taktik går nämligen hand i
hand, och det ena kan aldrig lyckas utan det andra.

Strategi och taktik – ett ömsesidigt beroende

I dagens digitala värld är det enkelt att bara posta inlägg
och lägga upp annonser för att attrahera nya kollegor. Men då är risken stor
att ni fastnar vid kortsiktiga kampanjer som i och för sig kan leda till att det
kommer in nya medarbetare, men som inte stärker ert arbetsgivarvarumärke. Det
blir lätt att ni då lägger för mycket vikt vid att mäta kortsiktiga mål och på
lång sikt blir det allt svårare att argumentera för värdet i att bygga
långsiktiga strategier. Om ni däremot har lyckats få en god Employer Branding-strategi
på plats, blir det taktiska arbetet med kampanjer smidigare och bättre.

Datadrivna insikter från ert taktiska arbete är sedan en
förutsättning för att kunna vässa såväl era taktiska planer som era långsiktiga
strategier. Det gäller emellertid att tillsammans definiera vilka mättal ni ska
använda, så att ni fokuserar på det som är relevant. För det går att mäta
nästan allt idag, och ibland misstas research eller datainsamling för analys.
Men datan som ni kan samla in från era enskilda kampanjer har inget värde innan
man kan dra slutsatser av datan. En god analys leder till insikt, som sedan går
att feeda tillbaka till både taktiska planen och den långsiktiga strategin.

Syfte och samsyn

Organisationer som enbart jobbar strategiskt med Employer Branding
fastnar ofta vid att ha formulerat ett bra och skarpt EVP (Employer Value
Proposition) enligt konstens alla regler. Men det finns inget egenvärde i att
utveckla ett EVP. Det bör finnas en tydlig samsyn kring varför ni som
verksamhet har valt att ta fram ert EVP. Troligen – och förhoppningsvis – är
det starkt kopplat till era verksamhetsmål och er långsiktiga
kompetensförsörjning. Ibland kan det dock hända att hela arbetet bygger på en
lösryckt tanke som har fått vingar från någonstans högt upp i organisationen
och vars syfte har tappats bort på vägen. Då gäller det för dig som ansvarig
för Employer Branding att gå tillbaka och rota fram den där ursprungliga tanken
och sedan förklara syfte och användningsområde för organisationen. Ett starkt
EVP är alltid bra för er organisation, oavsett var någonstans i organisationen
fröet har såtts.  

Det andra ni bör ha är en samsyn kring hur ni ska aktivera,
använda och återanvända ert EVP. Det är här taktiken kommer in. Ni bör ha en
plan för implementering och hur EVP:t följs upp med taktiska planer – allt för
att nå era strategiska mål.

Bäst resultat får ni därmed om ni jobbar lika fokuserat på
strategi som på taktik. I större organisationer är det kanske olika personer
som jobbar med taktik och strategi, men det är viktigt att man samarbetar så
att de som planerar att få ut budskapen förstår strategin bakom och den som
jobbar strategiskt har en förståelse för hur kollegorna ska få ut strategin.

Fem nycklar till en stark strategi

  1. Skriv en ”people plan” som speglar er ”business plan”
  2. Se till att ha förankrat era employer branding-initiativ i ledningsgruppen och med nyckelpersoner
  3. B2B + B2C + B2E = Sant! Arbetsgivarkommunikation bör samspela med kommunikationen mot kund och konsument
  4. Förstå kraften i employer branding: framgångsrik employer branding skapar fördelar för alla i din organisation
  5. Mät ert strategiska arbete. Våga titta på indirekta kostnader och potentiella ökade intäkter

Fem nycklar till en stark taktik

  1. Se till att ha en kommunikationsplan för det taktiska arbetet
  2. Arbeta för att kontinuerligt vara synliga mot era prioriterade målgrupper och håll ert evp aktivt
  3. Mät rätt nyckeltal och var tydliga med syftet: gör skillnad på de taktiska kampanjer som syftar till att skapa synlighet vs. De som syftar till att rekrytera spetskompetens
  4. Anpassa kommunikationsbudskapet till den du pratar med: ju mer specifika ni är i er tonalitet anpassad efter målgruppen desto bättre effekt, ett starkt evp ska kunna anpassas efter målgrupp
  5. Synlighet i rätt kanaler mot rätt målgrupp: det är dyrt att synas överallt, anpassa kanaler efter målgrupp