Artikel

Strategisk Employer Branding: 5 nycklar till framgång

Strategisk Employer Branding är en förutsättning för att kunna bygga en stark kommunikationsplan som sedan kan omsättas i effektiv rekryterings- och internkommunikation. Nedan fem nycklar som hjälper dig att vara innovativ och konkret i ditt arbete: 1) Skriv en People Plan, 2) Förankra Employer Branding i ledningsgruppen 3) B2B + B2C + B2E = Sant!, 4) Förstå kraften i Employer Branding för hela organisationen 5) Sätt rätt KPI:er och följ upp

NYCKEL 1: Skriv en ”People Plan”

Om du inte har sett er Business Plan är det
första du bör göra att få tillgång till den. Employer Branding är nämligen en
förutsättning för att lyckas med verksamhetsplanen. Bara att uppmärksamma ledningen
på att du behöver verksamhetsplanen för att göra ditt jobb kommer att lyfta ditt
viktiga arbete högt upp på agendan. När du väl har verksamhetsplanen framför
dig, använd den som mall för att skriva en People Plan. Det du bör lägga extra
fokus på är tre delar:

NYCKEL 2: Förankra Employer Branding i ledningsgruppen

Om du inte har ledningen med dig blir det svårt att få den budget du behöver och få fritt svängrum att jobba framgångsrikt med Employer Branding. Här blir din uppgift att förklara för ledningen – på ledningens språk – att arbetet med arbetsgivarvarumärket påverkar alla delar av organisationen. Och ledningens språk pratar ”Vision”, ”Return on Investment (ROI)”, ”Key Performance Indicators (KPIs)” och resultat. Nyckeln är att koppla dina investeringar och KPI:er till verksamhetens övergripande Vision, KPI:er och resultat.

NYCKEL 3: B2B + B2C + B2E = Sant!

Bäst resultat får du om du hittar ett nära samarbete med marknad och kommunikation.  Självklart kan arbetsgivarvarumärket inte vara detsamma som ert konsumentvarumärke – de två ställer olika krav på att vara relevanta och särskiljande. Men de bör vara bästa vänner och gå hand i hand. Så att det blir synergier mellan Business to Business, Business to Consumer och Business To Employee.

NYCKEL 4: Förstå kraften i Employer Branding för hela organisationen

Fel förväntningar är den snabbaste vägen till oengagerade medarbetare – och oengagerade medarbetare kommer garanterat att ge sämre resultat för hela verksamheten. Om du däremot har ett start arbetsgivarvarumärke kommer resulterat bli engagerade medarbetare som strävar efter nöjdare kunder, bättre samarbete med kollegor och en vilja att göra saker bättre. Det i sin tur påverkar resultatet för produktchefer, platschefer, projektledare, mellanchefer – och för självaste ledning och vd. För att inte tala om det mest uppenbara när det gäller arbetsgivarkommunikation – bättre resultat för rekryterare och HR som till exempel färre sjukskrivningar, lägre personalomsättning och mindre kostsamma rekryteringar.

NYCKEL 5: Sätt rätt KPI:er och följ upp

När du sätter KPIs och mäter ROIs f är det lätt att stanna vid annonskostnader och rekryteringskostnader. Naturligtvis är det viktigt – och inte så svårt – att hitta era mätetal i den taktiska rekryteringskommunikationen. Employer Branding påverkar emellertid många fler budgetar och resultat i organisationen. Om du vill höja nivån på din Employer Branding-strategi är nyckeln att lyfta blicken och våga titta på kostnader och ökade intäkter som kundnöjdhet, produktivitet, personalomsättning och innovation. Med rätt arbetsgivarkommunikation attraherar du inte bara rätt medarbetare, utan du möter också kontinuerligt förväntningar, genom hela medarbetarresan. Det ger bättre resultat för alla – från rekryterare till vd.