Aktivering av Employer Brand

Vi hjälper företag att nå ut med sitt Employer Brand i digitala kanaler. Med rätt teknik och datastyrd annonsering mot relevant målgrupp attraherar vi framtida medarbetare och bygger talangpooler.

Nå ut med lediga jobb

Marknadsföring av vakanta tjänster i digitala medier har KSMG jobbat med från starten 2009. Ännu idag är en av våra spetskompetenser att hjälpa kunder med att driva in ansökningar genom rekryteringsannonser i sociala medier.

Kampanjplanering och projektledning

Rådgivning där vi tillsammans med kund planerar för kommunikation i relevanta kanaler och agerar projektledare. Med ett tydligt upplägg och bra struktur tar vi ett helhetsgrepp om våra kunders kampanjplanering.

Aktivering av Employer Brand

Att arbeta med Employer Branding är avgörande för att kunna tillgodose ett företags tillväxtplaner. Konkurrensen om talanger blir allt tuffare och idag finns det många bristyrken som direkt påverkar framfarten för dagens företag. Varför ska den ideala talangen som sitter på ett bra jobb idag byta arbetsplats?

Gör er synliga som arbetsgivare och påminn er målgrupp att ni finns där ute genom att plantera ett frö hos talangen. Genom att driva kännedom om er som arbetsgivare och visa vad ni erbjuder och vad som är unikt hos er attraherar ni långsiktigt rätt talanger som ansöker till er av rätt anledning. Tack vare tekniken bygger vi målgrupper av de talanger som känner till och attraheras av ert arbetsgivarvarumärke.

Genom story telling i intervjuer och filmer vill ni väcka ett intresse för er som arbetsgivare och berätta hur det är att jobba hos er. Vi går ut till talanger som känner till och attraheras av ert varumärke med relevant innehåll för att skapa ett unikt intresse för er som arbetsgivare. Här leder vi talangerna in till er hemsidan där de kan läsa mer om hur det är att jobba hos er och hur andra har utvecklat sin karriär på ert företag.

Nå ut med lediga jobb

Majoriteten av talanger sitter idag på bra jobb och söker därför inte aktivt efter en ny arbetsplats. Genom att synas i kanaler där både passiva och aktiva arbetssökare finns och samtidigt målstyra mot rätt profil blir ansökningarna fler och mer träffsäkra. Genom kontinuerliga insatser för optimering och datadriven annonsering med konkret syfte att driva konvertering och ansökningar når vi resultat.

För konvertering krävs rätt teknik och manuell handpåläggning från experter för att se resultat i antal ansökningar. Vi sätter mätbara mål tillsammans med kund och jobbar aktivt med A/B-tester och retargeting. Besluten om vilket innehåll och vilket grafiskt material som passar bäst för konvertering beroende på målgrupp baseras på fakta och data.

Rekryterar ni kontinuerligt under året och ha flera tjänster ute samtidigt? Läs mer om vår applikation på Facebook för ökat resultat av marknadsföringen.

Läs mer om det här

Kampanjplanering och projektledning

Vi är experter och jobbar nära våra kunder med ett proaktivt förhållningssätt. Vi ansvarar för allt från idé till innehåll, distribution och slutligen konvertering. Vi jobbar med att sätta upp årsplaner med kampanjer i sociala medier kopplat till arbetsgivarvarumärket och rekryteringsbehov.

Utifrån våra kunders aktivitetsplaner och budgetar tar vi fram förslag på hur en strategi för att nå ut till relevant målgrupp i sociala medier ska se ut. Här beslutas allt ifrån vilka kanaler som är mest relevanta beroende på målgrupp, hur kampanjerna bör ligga tidsmässigt för att få bäst resultat till vilken typ av innehåll som behövs.