Video

Idag är majoriteten av innehållet som konsumeras rörligt på sociala kanaler och användarna efterfrågar korta videos. Det ska gå snabbt och användarna är otåliga. I snitt har vi 0,7 sekunder på oss att få uppmärksamhet genom rörligt material. Vi arbeta med allt från bildspel till större rörliga produktioner för att skapa attraktivt relevant innehåll.

Artiklar & intervjuer

Vi berättar historien om arbetsgivarna. Genom artiklar och intervjuer skapar vi story telling kring arbetsgivarvarumärket och hjälper våra kunder att ta fram attraktivt innehåll för relevanta målgrupper. Artiklar och intervjuer publiceras på hemsidan för att bygga en tilltalande sida dit vi leder trafik av relevanta talanger.

Landningssidor

Skräddarsytt innehåll för trainees, sommarjobbstjänster eller produktionschefer. Vi jobbar med landningssidor för unika målgrupper där innehållet matchas mot talangernas intresse och företagets kulturella profil. Vi marknadsför till relevant målgrupp med mål att driva in talangerna till den unikt skapade landningssidan.