Artikel

Nå resultat med er jobbannons

Under de senaste åren har digitaliseringen ute i företagen pågått i sakta mak men med den pågående pandemin har den påskyndats med ett stort kliv på flera, flera år under endast ett. Det innebär att alla andra företag nu också vill annonsera på samma arena som du är på och nå dina tänkbara talanger med allehanda reklam.

Nå din målgrupp

Idag räcker det inte att bara välja en målgrupp och sätta en viss summa pengar för X antal dagars annonsering om du ska nå ut genom bruset. Fler konkurrerar om samma annonsytor, i dessa sociala och digitala medier, och den person just du vill nå måste bli exponerad av er annons flera gånger för att du ska väcka dennes uppmärksamhet. Det krävs därmed ett hantverk för att du verkligen ska nå bra resultat.

Budget

Inom handel behöver man nå en person multipla gånger för att den personen ska köpa en ny produkt eller tjänst. När det kommer till rekryterings- och arbetsgivarannonsering krävs det minst samma ansats för flertalet annonsvisningar för att få någon som redan är anställd hos ett företag att söka en ny tjänst. Därför behövs det en budget som når målgruppen fler än en gång!

Regler för att spåra data ställer högre krav på leverantören

Det finns sedan en tid tillbaka nya regler om att alla som är ute på nätet måste godkänna hur deras surfande spåras. Detta gör att det är lättare för användarna att avvisa spårning, den som tidigare gjort det smidigt att rikta reklamen väldigt exakt. Det finns dock fortfarande sätt att nå rätt målgrupp, men det kräver mer av de som hanterar själva annonseringen och att den data som fortfarande finns tillgänglig analyseras bättre, för att justera parametrar som gör att du når ut till rätt kandidater till så låg kostnad som möjligt.

Bredda tratten för vilka ni söker

Eftersom ni alla annonserar på samma ytor, om samma personer, kan det vara en idé att fundera över var era kandidater finns. Under 2020 brottades många företag med permitteringar och uppsägningar, vilket gör att många nu ser över sina kompetenser. Vilka behöver just ni som företag och hur når ni dem? Genom rekrytering, eller genom att utveckla befintlig personal? Ibland behöver man inte gå över ån för att hämta vatten. Då många numera jobbar på distans suddas dessutom både orts- och landsgränserna ut alltmer och ett flertal av våra kunder upplever att det är lättare att nyrekrytera kompentens från andra delar av Sverige idag än t.ex. från storstadsregionerna. Så våga bredda tratten ifråga om var era kandidater kan tänkas finnas och fokusera på att hitta just den som skulle passa in på just den aktuella tjänsten.

Fler tips: Skriv en jobbannons som beskriver er och vad ni kan erbjuda!