Webinar

Långsiktig kommunikation som ger resultat

Denna gång knyter vi samman tidigare webinarier genom att visa konkreta exempel från arbetsgivare, där ett starkt Employer Brand tillsammans med attraktivt innehåll skapar stort engagemang och mätbara resultat.

Subscribe to updates

Stay in the loop and get regular updates from KSMG

Social media news, trends, insights, advices, best practices, webinars and much more – get knowledge and inspired!