Våra användares förtroende för oss är av yttersta vikt för oss, och KSMG AB tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för KSMG AB, en tjänst som erbjuds på socialmediarekrytering.se och alla webbaserade tjänster och applikationer som tillhandahålls under varumärket KSMG (“Tjänsten”/”Tjänsterna”).

Definitioner

 1. Kandidater
  1. Personuppgiftsbiträde
   KSMG är Personuppgiftsbiträde avseende behandling av personuppgifter som sker inom ramen för kundavtal avseende Tjänsterna då våra kunder bestämmer ändamålen med och metoderna för behandlingen.
  2. Laglig grund och ändamål
   KSMG behandlar personuppgifter från dig som kandidat med stöd av våra avtalsenliga förpliktelser och den lagliga grunden berättigat intresse genom att du aktivt lämnar personuppgifter i samband med ansökningen till den specifika lediga befattningen. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är i syfte att kunna framföra ansökan till aktuell part där anställning sökes.
  3. Lagring
   Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras så fort de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Personuppgifterna raderas senast 12 månader från insamling om det inte finns rättslig grund för fortsatt lagring av personuppgifterna.
  4. Överföring
   Vi överför dina ansökningar som kommer in via snabbansök-funktionen på socialmediarekrytering.se med företaget du sökt jobb hos som är Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Personuppgifterna kan även överföras till ett av KSMG anlitat Personuppgiftsbiträde för lagring. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss är underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

   Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Vi kan också, efter en intresseavvägning, lämna ut information till andra företag eller myndigheter om det är nödvändigt för att förhindra brott, eller om informationen är nödvändig för att klargöra specifika tvister om annonsobjekt.
   1. Överföring av personuppgifter till tredje land
    KSMG överför inte personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.
  5. Sociala plug-ins
   När du använder Tjänsterna kan du från tid till annan erbjudas att dela information från Tjänsterna på sociala medier, som t.ex. Facebook, LinkedIn eller Twitter, via en social plug-in. Om du väljer att dela information via en social plug-in hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.
  6. Rättigheter
   Vid behandlingen av kandidaters personuppgifter är KSMG Personuppgiftsbiträden i förhållande till det företag som du har sökt jobb hos. Vi hänvisar dig därför till att kontakta jobbannonsören i första hand för begäran om rättelse, att bli bortglömd, begränsning av behandlingen, dataportabilitet eller för att göra invändningar. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss enligt punkt 5
 2. Kontaktpersoner
  1. Personuppgiftsansvarig
   KSMG är Personuppgiftsansvariga avseende behandling av personuppgifter som sker inom ramen för KSMG:s kundrelationer då vi bestämmer ändamålen med och metoderna för behandlingen.
  2. Kategorier av och källa till personuppgifter
   KSMG samlar in personuppgifter från dig eller din arbetsgivare med anledning av din roll som kontaktperson. De personuppgifter som samlas in och behandlas av KSMG är namn, telefonnummer, e-postadress samt yrkestitel.
  3. Laglig grund
   KSMG behandlar dina personuppgifter med stöd av våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser eller under den lagliga grunden berättigat intresse då det ligger i företagets intresse att ta del av våra tjänster och erbjudanden.
  4. Ändamål med behandlingen
   KSMG strävar efter att göra våra erbjudanden och tjänster bättre för dig som kund och därför sparar vi information om beslutsfattare och användare i våra system. Den personliga informationen är relaterad till rollen på företaget.
   1. Administration och förbättring av användarupplevelsen
    Vi använder personuppgifter för att administrera och ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framför allt din upplevelse i samband med köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsterna. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.
   2. Skicka dig information och direktmarknadsföring
    Om du är kontaktperson i en aktiv kundrelation med KSMG eller är en potentiell kund, kan vi skicka dig direktmarknadsföring via e-post och telefon om du inte har invänt mot detta. Sådan marknadsföring kan innehålla erbjudanden och information från KSMG. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring via länk i utskicken eller genom att kontakta oss enligt punkt 5
   3. Analysera marknadstrenderna och vidareutveckla Tjänsten
    Vi använder personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra och utveckla våra webbplatser, erbjudanden och tjänster.
   4. Förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten
    Vi använder personuppgifter som rör kontaktpersoners identitet, aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten och för att förhindra brottsliga aktiviteter. Exempelvis kan vi med en användares medgivande utföra en kontroll av användarens identitet. Med missbruk avser vi bland annat brott som t.ex. bedrägerier och hot, upprättande av falska profiler, utskick av marknadsföringsmail som svar till privatannonsörer, phishing, trakasserier samt övriga aktiviteter som är olagliga eller otillåtna enligt våra Användarvillkor.
  5. Lagring
   Information som lämnats till KSMG i samband med annonsering kommer att lagras i upp till 5 år i syfte att begränsa missbruk av våra tjänster, förhindra brottslig aktivitet och klarlägga tvister om annonsobjekt, till exempel om parterna är oeniga om vad som angavs i annonsen.
  6. Överföring
   Personuppgifterna överföra till ett av KSMG anlitat Personuppgiftsbiträde för lagring eller för registerföring hos t.ex. CRM-systemet Upsales. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss är underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål eller instruktioner än de givna av oss.

   Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Vi kan också, efter en intresseavvägning, lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra brott, eller om informationen är nödvändig för att klargöra specifika tvister om annonsobjekt.
   1. Överföring av personuppgifter till tredje land
    KSMG överför inte personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.
  7. Rättigheter
   Genom att skriva till KSMG på adressen Grev Turegatan 11A, 114 46 Stockholm, märkt ”Registerutdrag” kan du kostnadsfritt en gång per år, i ett registerutdrag få veta vilka uppgifter KSMG har registrerat om dig och hur dessa används.

   För utövandet av dina rättigheter genom begäran om rättelse, att bli bortglömd, begränsning av behandlingen, dataportabilitet, för att göra invändningar eller om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss enligt punkt 5.
 3. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet
  När du använder Tjänsterna används olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor). Se mer om vår användning av cookies och liknande filer i vår cookiepolicy.
 4. Ändringar i personuppgiftspolicyn
  Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig.
 5. Kontaktuppgifter
  Kindegren Singh Media Group AB, org. nr. 556813-4059, Grev Turegatan, 11A, 114 46 Stockholm. [Märk ditt brev med ”GDPR”.]

  Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter når du oss även på e-post privacy@ksmg.se.

  Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen eller tillsynsmyndigheten i ditt land om du vill inge ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter.