Artikel

Checklista – Hur man skriver en intresseväckande platsannons

Vad skiljer en bra jobbannons från en dålig? Det är ingen Raketforskning. Vi ger dig tips för att lyckas. Skriv en välskriven och spännande platsannons, till mottagaren du vill attrahera, som gör att hen vill jobba på just din arbetsplats!

För att hitta rätt kandidater bland vimlet av arbetssökanden, är det viktigt att just din platsannons sticker ut och är intresseväckande. Sätt in dig i den perfekta kandidatens skor och tänk dig hur din text uppfattas hos läsaren.

En genomgående tråd i hela din platsannons bör därför vara att den är välskriven, spännande och lockande för just den kandidaten. För att den ska vara det, är det centralt att den dessutom är målgruppsanpassat och innehåller nyckelord som gör den sökbar.

Viktigaste delarna i en välskriven platsannons:

Jobbtiteln

Av förklarliga skäl är det rubriken som ska fånga kandidatens uppmärksamhet. För tydlighet och sökbarhet bör man undvika förkortningar. Om du nödvändigtvis måste ha med en förkortning, ta även med hela förklaringen på ordet eller tjänsten. Använd inte heller interna begrepp för titeln som för en kandidat blir obegripligt och förvirrande.

Inledning – Presentation av företaget, arbetsplatsen och vad vi står för

Det är inte endast du som rekryterare som ska välja din kandidat, utan även kandidaten skall välja företaget att arbeta på. En anställning skall med andra ord vara ett ömsesidigt val.

Beskriv därför företaget men lägg även gärna till en kortare text om själva arbetsplatsen som är lokalt förankrad till just arbetet, som till exempel avdelningen där tjänsten är placerad. Var noga med att använda dig av sökbara ord genom hela platsannonsen, men särskilt här. Ta gärna med information om företagskulturen. Byt gärna ut allmänna ord som ”medarbetare” till nyckelord, ex. titeln på tjänsten.

En ny generation med andra typer av krav och beteende tar över arbetsmarknaden. Företagen behöver anpassa sig snabbt för att inte riskera att tappa kompetens.

Den nya generationen är uppdaterad, otålig, digital och konstant exponerad för olika varumärken.

Vad står ni för som företag som gör att just denna kandidat vill jobba hos er? Målgrupper har olika driv och motivation, vad har just den målgrupp ni efterfrågar? Prestigefullt varumärke, Företagskultur, Attraktiv bransch, Flexibelt att jobba var man vill?

Arbetsbeskrivning

För att kunna nå ut till så många potentiella kandidater som möjligt, lägg gärna extra krut på denna del av platsannonsen. Beskriv arbetsuppgifterna i både brödtext och i punktform, detta för att kunna väcka extra mycket uppmärksamhet hos läsare genom upprepning och relevanta sökord. Undvik floskler så som ”många bollar i luften” eller andra otydliga beskrivningar.

Det är viktigt att de som ansöker skall förstå vad tjänsten innebär och vad man har för dagliga arbetsuppgifter. Glöm därför inte att lista dessa.

Varför arbeta hos oss?

Ett inslag i jobbannonsen för att få perspektiv på rollen och göra den mer levande för kandidaten är att citera medarbetare och/eller chefer.

Detta är ett gyllene tillfälle att nämna alla fördelar med att som kandidat välja just er arbetsplats. Många duktiga kandidater får ofta flertalet jobberbjudanden, därför är det viktigt att kunna specificera vilka fördelar det finns med att arbeta hos er. Detta är självklart individuellt för varje arbetsgivare, men några exempel kan vara diverse utvecklingsmöjligheter inom företaget, vidareutbildning, pensionsavsättningar, bonussystem, arbetstider och friskvårdsbidrag.

“Ett jobb ska vara en del av den jag är, inte bara ett sätt att tjäna pengar”

Krav och meriterande specifikationer

Som i avsnittet om arbetsbeskrivning, är det viktigt att även här beskriva texten både i brödtext och punktform. På så sätt blir det enkelt för kandidaten att avgöra huruvida man besitter de egenskaper och krav som önskas för tjänsten, men detta även för sökbarhetens skull.

Tänk också på att inte vara alltför hård i dina kravspecifikationer. För att inte riskera att förlora lämpliga och kvalificerade kandidater, kan det vara klokt att dela upp vad som är nödvändigt hos de som ansöker och vad som endast är meriterande. Exempelvis examen, språkkunskaper?

Ansökan

I många fall har rekryteringsprocessen hunnit fortskrida redan innan sista ansökningsdatumet är förbi. Det tillhör inte heller ovanligheterna att tjänster till och med tillsätts innan sista ansökningsdatumet. Därför är det viktigt att uppmana den potentiella kandidaten att ansöka inom en snar framtid.

Var noga med att inte glömma att nämna vart ansökan skall skickas.

Återkoppling

Tänk på att tydlig och koncis återkoppling till kandidaterna också är en viktig del om hur ni uppfattas som företag oavsett om personen i fråga får anställning eller ej.