Bakgrund

På uppdrag av Försvarsmakten har soldatkarriar.se skapats av Försvarsutbildarna i ett samarbete med CareerBuilder. Soldatkarriär.se riktar sig till de personer som har en militär utbildning och som valt ett deltidsengagemang Försvarsmakten, oavsett nivå eller anställningsform på deltid. På soldatkarriar.se finns jobb- och utbildningserbjudanden från företag och organisationer som ser värdet i att man arbetar eller studerar civilt samtidigt som man har ett engagemang kvar i Försvarsmakten. Samtliga företag och organisationer på soldatkarriär.se har därför ett samarbetsavtal med Försvarsmakten.

599t

Unikt antal personer som nåtts av Soldatkarriärs kommunikation under 2020.

30t

Unika besökare under 2020 till soldatkarriar.se

5,8 %

CTR-snitt över hela 2020 – benchmark 3 %.

KSMG tog fram Soldatkarriärs visuella uttryck och skapade därmed en kommunikationsplattform för det som skulle publiceras på Soldatkarriärs Facebook och Instagram-sida. En contentplan med varierande innehåll för att öka både kännedomen och intresset för Soldatkarriär sattes för hela 2020. Här jobbade vi parallellt med medarbetarporträtt, arbetsgivarporträtt och kortare grafiska videos där det tydligt framgår vad Soldatkarriärs uppdrag är.

Att skapa en igenkänning och röd tråd genom allt material som vi jobbat med var väldigt viktigt och Soldatkarriär ville också ta tillfället i akt att differentiera sig från Försvarsmakten, för att inte misstas för dem i kommunikationen. Med det som bakgrund tog KSMG fram unika färgkombinationer ihop med det klassiska camo-mönstret.

Budskap och visuellt uttryck

Vårt samarbete med KSMG har överträffat våra förväntningar, både gällande dialog, ledtider och resultat. I vårt relativt komplexa uppdrag där rätt målgrupper varit direkt avgörande har resultatet överträffat våra förväntningar. Utöver det goda resultatet i vårt omfattande kampanjarbete har KSMG även varit lyhörda, noggranna och precisa gällande kanalanpassning av material som använts i kampanjen. Även här visar KSMG på hög kompetens och stor professionalism.

Jonas Wannberg, HR-strateg, Försvarsmakten