Ta steget till drömlivet

Ett initiativ från Region Jämtland Härjedalen som KSMG fick hjälpa till att producera video och marknadsföra

Bakgrund

Region Jämtland Härjedalen ville gå ut med en kampanj för att attrahera fler kandidater att flytta till regionen. De hade lanserat en kampanjsida, tasteget.nu, som berättar om vad regionen har att erbjuda i form av friluftsliv, arbete och karriärsmöjligheter. För att öka kännedom och få fler att få upp ögonen till regionen fick KSMG i uppdrag att ta fram video som skulle marknadsföras på sociala medier.

Skidfamiljen

Efter uppstartsmöte där vi fick ta del av deras initiala idéer och syftet med videon skapade vi storyboards. Vi ville visualisera olika stressfulla stadsmiljöer i kontrast till det lugna och härliga vardagslivet som Region Jämtland Härjedalen erbjuder.

Filmen skulle börja med klipp från olika stadsmiljöer, sedan skulle en “skidfamilj”, bestående av en pappa iklädd full skidutrustning och sitt barn dragandes efter sig i pulka komma in bild. Ljudet av pulkan mot asfalt skulle tydligt höras och frågan “Drömmer du dig bort ibland?” dyker upp.

Sedan klipp till härliga miljöbilder som visar öppna landskap och ett aktivt friluftsliv från regionen tillsammans med budskapet “Gör plats för karriären i jobbet och livet” samt avslutas med uppmaningen “Ta steget till drömlivet”.

Här kan ni se de två versioner vi skapade för sociala medier, en riktad mot Göteborg och en mot Stockholm samt original version i liggande format.