Kort om Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har omkring 1 400 medarbetare fördelade på åtta kontor från söder till norr. Varje månad betalar de ut pension till över två miljoner pensionärer och förvaltar den framtida pensionen för sex miljoner sparare – ett jobb som berör alla.

Bakgrund

KSMG fick under 2020 uppdraget att hjälpa Pensionsmyndigheten att konkretisera deras arbetsgivarerbjudande (EVP). De hade redan ett utarbetat arbetsgivarerbjudande vilket även fick en uppdatering 2019 genom ett arbete tillsammans Coreworkers. Det var här vi på KSMG kopplades in för att ta vid och visualisera samt producera material i syfte  att locka till sig nya talanger.

Hur såg processen ut?

1. Datainsamling 2. Workshop 3. Konceptutveckling 4. Produktion 5. Distribution

Datainsamling

Pensionsmyndigheten hade redan påbörjat EVP-arbetet med Coreworkers. Vi fick ta del av deras arbete, i ett sammanställt dokument.

En konkurrensanalys genomfördes också gentemot Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket och  Skatteverket.

Workshop

Efter KSMGs interna research-arbete hade vi sedan en workshop med syfte att konkretisera Pensionsmyndighetens arbetsgivarerbjudande.

Under workshopen presenterade vi konkurrentanalysen, vi gjorde gruppövningar och satt i diskussionsgrupper för att få fram konkreta historier inom de teman för erbjudandet

Konceptutveckling

Efter att vi gått igenom Pensionsmyndighetens arbetsgivarerbjudande, gjort datainsamlingen och haft workshopen så tog KSMG det vidare för konceptutvecklingen.

Vi började med en intern brainstorm-sittning där vi mappade ut alla våra insikter för att få en god överblick av vad vi hade att arbeta med. Vi hade två fokus målgrupper – handläggare och IT – vilka var prioriterade för denna kampanjen.

Vi landade i två koncept som vi presenterade genom moodboards – “Helt vanliga människor” och “Kärnan hos Pensionsmyndigheten”.
Där ingick totalt 8 stycken filmer. Två övergripande och sex målgruppsspecifika.

Produktion

Efter godkända konceptidéer så satte planeringsarbetet igång inför produktionsdagarna. Vi tog fram storyboards för de 8 filmerna och skrev manus för de två övergripande filmerna “Helt vanliga människor” och “Kärnan hos Pensionsmyndigheten”.

Vårt produktionsteam filmade två fokusgrupper Handläggare och IT, där totalt 6 filmer producerades.

Distribution

Vi presenterade en konkret plan för hur, var och när innehållet skulle distribueras inkl. en kanalstrategi.

Filmproduktion

Urval av de 8 filmer vi tog fram tillsammans med vår partner Zazen Design & Production

Fotografering

Ett urval av de 20 bilder som levererades – Togs fram med Zazen Design & Production

Resultat som kampanjen genererade

778t

Kandidater som sett kampanjen

523t

Videovisningar

9 201

Länkklick