Bakgrund

Karolinska har under de senaste två åren fått utså en hel del kritik i media. En kampanj togs fram, för att visa, förstärka och lyfta fram den stolthet som finns hos medarbetarna, som man valde att kalla ”Vi är Karolinska”. Detta gjordes för att stärka både sjukhusets varumärke och arbetsgivarvarumärke.

784t

Antal personer som kampanjen nådde ut till

20t

Antal unika personer som varit inne på kampanjsidan

22%

Ad-recall lift / brand recognition

Vi är Karolinska

Kampanjen ”Vi är Karolinska” porträtterade flera olika medarbetare på sjukhuset, däribland:

– Narkosläkare, Petur.

– Röntgensjuksköterska, Tonni.

– Sjuksköterskorna Marcus och Paulina.

– Biomedicinsk analytiker, Jesper.

Utöver dessa medarbetarporträtt togs en film fram där alla kollegor slöt samman: Vi är Karolinska

Kampanjplanen togs fram där KPI:erna för 2019 var att:

  1. Stärka Karolinskas arbetsgivarvarumärke för personer som är verksamma inom vården
  2. Stärka Karolinskas varumärke mot allmänheten i Stockholm.

En plan aktiverades där modifiering av content gjordes för att anpassa materialet till respektive målgrupp och kanal. Kampanjen aktiverades på LinkedIn, Facebook, Instagram och Youtube.

Vi har fått jättebra service av KSMG. Det är första gången vi gör en större Employer Branding-kampanj i sociala medier och KSMG har stöttat oss i samtliga steg genom processen. Extra roligt är det att vi fick så bra resultat också! KSMG använde vårt egna material, som de anpassade till respektive målgrupp och kanal. Vi är väldigt nöjda med kampanjens slutresultat.

Maria Jungefors, Employer Branding Manager, Karolinska Universitetssjukhuset

Vårt bidrag