Global Pipelinebuilder

Under 2021 använde Hitachi Energy Linkedins produkt Pipeline Builder som landningssida globalt för deras olika yrkeskategorier. Därför köpte de också en pott hos Linkedin som de själva skulle marknadsföra mot de olika yrkeskategorierna globalt och på så sätt konvertera Talent Leads – en spontanansökan som man gör till den specifika pipelinen för respektive yrkeskategori.

354$

Kostnad per lead i mars 2021

23$

Kostnad per lead i maj 2021

Problem

Efter 9 månader hade kund väldigt höga kostnader per konvertering, relativt stor pott av budgeten kvar (med enbart 3 månader kvar att spendera denna) och stora problem att skapa engagemang som leder till konvertering. När kunden kom till KSMG önskade de följande av oss:

  • Få ned konverteringskostnaden per Talent lead
  • Öka antalet Talent leads

Lösning

För att kunna göra en stor skillnad på kort tid körde vi först en testperiod utav den målstyrning, kampanjstruktur och content som kund hade använt sig av innan. Detta gjorde vi för att kunna analysera målgruppens beteende, kostnader och resultat.

Efter testperioden bröt vi ut de olika kampanjerna geografiskt, anpassade content och budskap utifrån respektive yrke/geografi samt satte upp en tydlig funnel-strategi med a/b-testning av olika material.

Resultat

Efter att vår strategi implementerats skapade vi insikter för respektive yrkeskategori på geografisk nivå, en större spridning av arbetsgivarvarumärket och genererade 19 gånger fler Talent Leads till en kostnad av 23$ per Talent Lead under 2 månader. Detta är att jämföra mot kundens egna 354$.