Vilka är Gisys?

Gisys är ett konsultbolag bestående av systemutvecklare, testare, verksamhetskonsulter och projektledare. De utvecklar och förvaltar moderna användarvänliga IT-lösningar och har lång erfarenhet av att arbeta inom branscherna vård och omsorg, fackförbund, försäkringsbolag samt offentlig förvaltning.

Bakgrund

För att öka kännedomen om Gisys som arbetsgivare och bolag såg vi ett behov av att börja kommunicera till relevanta målgrupper om vilka Gisys är, vad de erbjuder och varför det är en bra arbetsplats.

Detta för att långsiktigt knyta till sig nya talanger och möta det rekryteringsbehov som finns. KSMG fick i uppdrag att ta fram och producerade ett antal filmer som en del av det arbetet där vi ville lyfta fram nyckelpersoner i form av medarbetarporträtt och låta dessa både beskriva verksamheten samt deras roller.

Behind the scenes

Tillsammans med vår partner och filmproducent Zazen Design & Production

Resultat

Nedan är ett axplock av de produktioner vi skapat åt Gisys