Bakgrund

Under hösten 2020 så önskade Försvarsmakten lyfta de arbetsgivarrelationer de har tillsammans med flera olika företag i Sverige. Relationen mellan Försvarsmakten och Arbetsgivare skapar ett stort värde för både arbetstagaren och arbetsgivaren. KSMG fick i uppdrag att fotografera, intervjua, skriva och distribuera artiklarna i digitala medier.

979t

Personer nådde kampanjen ut till

1 804

Klick på annonserna

10

Olika tidningar syntes annonserna på, däribland: Aftonbladet, Läkemedelsvärlden och GP

Sju artiklar distribuerades ut i digitala medier över hela Sverige

Med KSMGs mångåriga erfarenhet från digital marknadsföring kunde vi hjälpa Försvarsmakten att skriva artiklar som engagerar och se till så att artiklarna hamnar i kontexter som blir relevant för mottagaren. Till vänster ser ni några exempel på medier där artiklarna syntes.

Följ länkarna för att läsa artiklarna i sin helhet:

Mitt i pandemin med erfarenheter från Försvarsmakten

– Hela organisationen på Karolinska omorganiserade sig till att likna en militär organisation. I en situation där många var rädda för sitt eget liv och där läget kunde förändras snabbt flera gånger om dagen så blev det tydligt att mina ledarskapserfarenheter från Försvarsmakten var till stor nytta.

Caroline Wetterberg
Omvårdnadschef för ortopedoperation på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs hela artikeln här.