Bakgrund

EY står inför en stor utmaning att rekrytera och attrahera studenter till revisionsyrket. Det är ett problem för branschen i stort, så här är de heller inte ensamma. Det var just därför EY ville lansera en kampanj där de visar hur de har moderniserat processer och jobbar löpandes med digitalisering av tidigare arbetssätt. Kampanjen lanserades i alla större studentstäder i Sverige och målstyrdes gentemot studenter inom ekonomi och finans.

651t

Antal personer som annonserna nått ut till.

14t

Totalt antal personer som har läst annonserna.

143

Totalt antal ansökningsklick.

Nästa generation revisorer börjar sin karriär hos EY

I den första fasen lanserades kampanjen ”Nästa generation revisorer börjar sin karriär här” genom rörligt material med syftet att sprida information om EY:s värden där vi pratar till målgruppen “graduates”.

Målet med videon är att bygga en relevant målgrupp. Målgruppen baseras på de som valt att se minst 90 % av videon och läst mer på kampanjsidan.

Kampanjerna rullade på Facebook, Instagram och LinkedIn under oktober och november.

För att ge målgruppen en djupare förståelse och transparens kring EY porträtterades medarbetare på EY för att berätta om hur det är att arbeta som revisor på EY och work-life balance. Det här ger målgruppen en ärlig och genuin bild av hur vardagen på EY ser ut. Se två exempel från kommunikationen till höger.

Karriärsida

Vi tog fram en karrärssida i syfte att tydliggöra hur livet  EY ser ut för revisonsmedarbetarna. Här lyfter vi medarbetarporträtt för att ge en ärlig och genuin bild av hur vardagen på EY ser ut.

Där använder tydliga Call-to-action (ansök nu) knappar där vi uppmanar kandidaterna till att ansöka. 

Vårt bidrag