Det här är Capacent_X

Capacent_x är ett nordiskt managementkonsultbolag som hjälper sina kunder att bli mer lönsamma genom optimering av rörelsekapital och olika prissättningsstrategier.

Bakgrund

Capacent_X ville skapa en presentationsvideo om dem som organisation och porträttera tre medarbetare, alla med olika erfarenheter och perspektiv.

Vi fick i uppdrag att ta fram en film som berättar om dem som organisation med medarbetarnas egna ord för att ligga på deras karriärssida. De ville även marknadsföra detta på sociala medier i syfte att skapa kännedom om Capacent_X som bolag och attrahera nya talanger.

Hur vi gick till väga

Efter uppstartsmöte med kund, där vi fick en tydlig brief om vad de ville skapa, syfte med filmen samt deras spontana tankar kring innehållet satte förarbetet igång.

Vi tog vi fram:

  • Idé och förslag
  • Frågebatteri
  • Storyboards
  • Körschema

Efter att alla detaljer i förarbetet var på plats var det dags för produktionsdag tillsammans med vår partner Zazen Design & Production.

3x Teasers för sociala medier

För sociala medier producerade vi tre korta videos i syfte att skapa kännedom och attrahera nyfikna talanger till deras karriärssida.