Bakgrund

När vi träffade Bright Optical första gången var det på ett av våra Employer Branding event. Efter en lyckosam dialog konstaterades att Bright Optical var i behov av att anställa nya optikerkonsulter under hösten 2019 och i samband med detta ville de även öka kännedomen om dem som arbetsgivare. Vårt uppdrag blev att under tre månader öka kännedomen om Bright Optical som arbetsgivare och att driva in ansökningar.

179t

Antal personer som nåddes av kampanjerna.

8,604

Antal besökare till landningssidan.

Utvecklas som optiker hos oss

Genom rörligt material skapade vi kännedom om Bright Optical hos optiker i Sverige. Annonseringen gick live på Facebook och Instagram för en noga utvald målgrupp som i senare kampanjer kom att bli exponerad för olika typer av innehåll under kampanjperioden.

Innehållet i kampanjerna var noga anpassade efter optikbranschen med grafiska inslag som skapade en hög igenkänningsfaktor hos målgruppen, se det kreativa konceptet här.

I kommunikationen lyfte vi hur det är att arbeta som optikerkonsult och tryckte på vikten av balans mellan jobb och fritid, vilket är väldigt viktigt för målgruppen.

Strategin var att fånga optikers intresse via rörligt och intresseväckande material, något som visade sig vara effektivt. Via spårningskoder på kampanjsidan kunde vi tratta ner målgruppen för att sedan skapa högst effektiva jobbannonser till de som redan kände till Bright Optical som varumärke, vilket gjorde målgruppen mer benägen att faktiskt ansöka till dem.

Målet med kampanjen var att nå ut till personer som var “unaware” och leda de till “awareness”, för att sedan följa den personens resa ner till “consideration”, då kandidaten tillslut klickar och därmed tar en “action” genom att klicka på ansök.

“Att samarbeta med KSMG är enkelt och alltid med snabb återkoppling. Vi upplever att KSMG har mycket erfarenhet och stor kompetens vad det gäller träffsäkerhet och förståelse för olika målgrupper. För oss väger det tungt med korta ledtider och snabba dialoger och det upplever vi verkligen hos KSMG.”

Madeleine Olsson, VD, Bright Optical

Vårt bidrag