Artikel

Arbeta med Talent Attraction – 6 konkreta tips i osäkra tider

Världen förändras och vi är nu i en situation där många av de förändringar som pågår är sådana som arbetsgivare inte kan kontrollera eller styra över. Hur ska man Agera i HR-rollen? Är det rätt att sitta still och se på tills dess att andra direktiv kommer? Eller göra tvärtom?

Vi ska komma ihåg att i en osäker konjunktur är det en stor uppoffring att byta arbetsplats, då man som kandidat är mån om tryggheten hos sin nuvarande arbetsgivare. Samtidigt kan det ges möjlighet att locka till sig attraktiva och vanligtvis svårrekryterade kompetenser som kanske inte fick behålla sitt jobb. Se möjligheten i att fortsätta växa och utvecklas. 

Akta er för rekryteringsstopp

Ett generellt rekryteringsstopp ska om möjligt försöka undvikas. Har ni centrala delar under utveckling och som kommer att säkerställa företagets framtida tillväxt, så är det viktigt att fortsätta som planerat och arbeta hårt för att visa på hur viktig denna kompetens är för företaget. Det kan dessutom vara en fördel att leta efter spetskompetens i de tider då era konkurrenter kanske inte vågar göra det. Utvärdera möjligheter att rekrytera trots osäkerheten på marknaden.

Våga vara digital

Att rekryteringarna blir mer utmanande när vi idag är i ett helt digitalt samhälle och där sociala kontakter ska undvikas är förståeligt, men ingen ursäkt. Det finns artiklar i överflöd på hur du genomför det bästa digitala mötet och bra intervjuer online. Ta del av dem och våga utmana arbetsgivaren och beställaren i att fortsätta som planerat, om än med större hjälp av digitala plattformar än tidigare. Kandidaten räds sannolikt inte att ses digitalt. Kanske kan ni utnyttja att många av era konkurrenter stoppar rekryteringsprocesser och att det drar ut på tiden?

Tänk långsiktigt

Vi är inte i ett konstant tillstånd. Läget förändras från dag till dag och att tänka långsiktigt för att bygga relationer är alltid viktigt, och inte minst i den tid som nu råder. Den skriande bristen på kompetens som finns på arbetsmarknaden, både i hard- och soft skils, består. Det tillståndet på arbetsmarknaden har inte förändrats trots en virusspridning. Kompetensbristen kommer så också bestå när läget har vänt. Vi behöver se en långsiktig satsning på Employer Branding och ett tydligt samarbete mellan Kommunikation/HR/Employer Branding i dessa tider. Våga initiera ett ökat samarbete!

Titta internt

Vilka topptalanger har ni internt? Våga byta kompetenser över avdelningar. När en avdelning kanske kämpar för att ha kvar en topptalang kanske en annan avdelning är överbelastad. Kan man hitta tillfälliga lösningar för att långsiktigt behålla rätt värdefull kompetens i bolaget? Topptalanger växer inte på träd. Här kan HR ta en roll och säkerställa att top performers i organisationen stannar, oberoende av det ekonomiska läget.

Vårda ert varumärke

Vänd er inte enbart inåt utan fortsätt att synas för era mest prioriterade målgrupper externt, även om ni befinner er i ett läge då ni inte tar in personal just här och nu. De kommer inte minnas er starkare efter total tystnad, särskilt inte om era konkurrenter har hållit sin kommunikation igång under den kritiska tiden. Minnet är kort. Tänk så många som kanske inte kommer känna engagemanget för sin arbetsgivare när läget har vänt uppåt igen. Ta till vara på tillfället och påminn dem om att ni finns där även under en tid som denna. Annars hinner någon annan före när det väl gäller. Säkerställ att ni har en långsiktig strategi för att kontinuerligt kommunicera till era viktigaste målgrupper. Varför inte använda sig av interna ambassadörer i er externa kommunikation? Då engagerar ni även era befintliga topptalanger.

Engagemang viktigare än någonsin

Hur kul är det att jobba för ett företag som brister i engagemang i en svårare tid? Kom ihåg att många av era mest värdefulla anställda inte vet hur det kan vara i en lågkonjunktur, de var inte ute på arbetsmarknaden under finanskrisen för 10 år sedan. Här kan det gå snabbt för den yngre generationen att tappa motivationen eftersom de inte upplevt turbulens likt en konjunkturskiftning. Vad händer då i deras agerande när världen plötsligt förändras på nytt och ekonomin vänder? Där finns det stor risk att ni har tappat halva styrkan då Millennials och Gen Z redan representerar en stor del av de anställda på arbetsplatser idag. Jobba med engagemang och motivation internt för att säkerställa att ni har era interna ambassadörer kvar även efter den turbulenta tiden.