CSR – KSMG

CSR

Vi hittar talanger i minsta lilla by mitt i Afrikas öken!

Målet är att öppna världen! Hur hittar vi talanger där större delen av befolkningen inte kan läsa och skriva, och nästan inga hem har böcker eller bilder hemma? Förutsättningarna för att göra optimala lösningar för framtida talanger och arbetsgivare skiljer sig minst sagt åt. Genom att vi engagerar oss socialt på andra håll i världen, får vi också nya perspektiv och nya vinklar på hur vi kan vidareutveckla unika digitala lösningar för våra kunder i Sverige.

Vi satsar därför på ett bibliotek i den lilla byn Nakamtenga, i ökenlandet Burkina Faso. Många unga på landsbygden där, har ingen möjlighet att köpa sina skolböcker, vilket försvårar möjligheten att göra läxor. Biblioteket ger en lugn plats både för att kunna läsa sina läxor men också för att läsa för att ”resa” genom livet och världen.

När drömmen om datorer med internetuppkoppling föddes, blev vi kontaktade. Det skapar helt nya förutsättningar både för lärarna i byns skola för att kunna förbereda sina lektioner, men också för de äldre studenterna att kunna fullfölja sina studier. Om biblioteket har uppkoppling är möjligheterna oändliga vad gäller online kurser och kontakter med världen!

“The War for Talent” är tydligare än någonsin. Dagens talanger efterfrågar mer än tidigare. Miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande kommer högre och högre på agendan för att locka talanger. Vi vet att traditionell platsannonsering inte räcker utan kunder och intressenter vill få regelbunden uppdatering om företagens engagemang. ”Action” bortom de fina orden är avgörande för företagets framgång och ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Förutom att erbjuda företag med smarta, snygga och effektiva lösningar för rekrytering och Employer Branding inom digitala och sociala medier, använder vi vår kompetens och resurser för att bidra till samhällsutveckling, fattigdomsbekämpning och att hitta talanger där andra inte letar!

KSMG samarbetar med kompetensnätverket Yennenga Progress. Tillsammans medverkar vi aktivt till samhällsbyggande, i ett av världens fattigaste länder, genom att utveckla konceptet Den goda byn – ett välfärdssamhälle i mikroformat. Det som började med en förskola i byn Nakamtenga, i Burkina Faso, har sedan 2001 utvecklats till ett helt samhälle under tillväxt. Med fokus på utbildning, hälsa och infrastruktur utifrån lokala initiativ bidrar Yennenga Progress globala nätverk med kompetens och resurser för fortsatt tillväxt.

Läs mer om Yennenga Progress här.

Följ med oss på en spännande resa – följ oss på sociala medier