Om oss – KSMG

Om oss

“The War for Talent” är tydligare än någonsin och ett företags framgång bestäms av hur bra talanger företaget hittar. Vi vet att traditionell platsannonsering, numera kallat “Post and Pray”, inte fungerar idag. Därav blir sociala medier med målstyrd annonsering avgörande för företagets framgång.

Vi vet att ett starkt och bra Employer Brand är en avgörande framgångsfaktor för ett företags tillväxt. Vi ser att våra kunder som kommunicerar ett starkt arbetsgivarvarumärke har betydligt lättare att hitta rätt talanger.

Vår affärsidé 
Vi erbjuder och utvecklar tjänster som hjälper företag att hitta talangerna de önskar och som hjälper talanger att hitta sina framtida arbetsgivare. Detta gör vi på ett effektivt sätt genom unika digitala lösningar och genom vår spetskompetens inom sociala medier.

Vår vision
Att skapa en värld där arbetsgivare och talanger på ett optimalt sätt hittar och matchar varandra.

“Vårt arbetssätt definieras av ett genuint engagemang, utveckling och kvalitet. För oss är varje kund viktig, stor som liten. Du som kund ska uppleva våra tjänster och vår service som unik.”

Amar Singh - VD