Telia Cygate – KSMG

”Jag är så nöjd att KSMG greppade hur vi ville förmedla vårt traineeprogram, kärnfullt och friskt med glimt i ögat! Genom kampanjen nådde vi fram till studenterna och fick in betydligt fler ansökningar än vad vi vågat tro på”

Kristina Gunnarson, Marketing Manager, Cygate AB

Hur såg behovet ut?

Telia Cygate kom till oss för att öka Brand Awareness kring Cygate och ville ta tillfället i akt att öka sin kännedom hos studenter i Sverige i och med deras Traineetjänst som öppnar upp sina ansökningar under våren 2019.

Vi fick i uppdrag att under 3 månader öka kännedomen kring varumärket och att även konvertera till ansök och hjälpa de i slutändan rekrytera 6 stycken kvalificerade kandidater till höstens trainee-start.

Vilken lösning togs fram?

Genom rörligt material skapade vi kännedom om att Cygate har startat sitt Trainee-program. Annonsering gick live på Facebook, Instagram och LinkedIn. Detta kommunicerades gentemot toppstudenter i Sveriges största studentstäder.

Initialt så gick vi ut med en kampanj för att öka kännedom och intresset kring trainee-platserna. De talanger som tagit del av dessa kampanjer och visat ett intresse för innehållet fick sedan jobbannonserna riktade till sig. Kontinuerlig retargeting gjordes för samtliga som tagit del av kampanjerna och/eller varit inne på Cygates kampanjsida.

Vad blev resultatet?

- 180.000 personer nåddes av kampanjerna.
- Landningssidan fick 5 000 besökare.
- Totalt lästes jobbannonserna av 2 000 personer.
- Detta resulterade i 88 ansökningsklick.
- Genomsnittlig CTR uppgick till 4,5 %.