Lantmännen – KSMG

”Våra kontaktpersoner på KSMG har varit professionella och tillmötesgående. De har på ett engagerat sätt satt sig in i vårt rekryteringsbehov, tagit sig tid att förklara resultatet och varit verkligt måna om att leverera värde till oss som kund, både innan, under och efter kampanjen.”

Anna Rydne, Internal Communicator, Lantmännen

Hur såg behovet ut?

Lantmännen hade ett behov av att under en tidsperiod på några få veckor attrahera matchande kandidater till deras Summer Internship 2019.

Vi fick i uppdrag att hitta relevanta talanger som hade minst två terminer kvar på ett Bachelor- eller Mastersprogram. För Lantmännen var det viktigt att kandidaterna skulle ha ett genuint intresse för dem som organisation och arbetsgivare, för att talangen verkligen skulle passa som Summer Intern hos dem.

Vilken lösning togs fram?

Genom rörligt material skapade vi kännedom om "Summer Internship" för en noga utvald målgrupp på Facebook, Instagram och LinkedIn.

När ansökningsperioden öppnade, startade första vågen av kampanjen där vi fokuserade på brand awareness. Senare exponerades de talanger som tagit del av den initiala kampanjen med ett mer uppmanade budskap i syfte att ansöka.

Kontinuerlig retargeting gjordes för samtliga som tagit del av kampanjerna och/eller varit inne på Lantmännens landningssida för Summer Internship Programme.

Vad blev resultatet?

- Totalt 210 000 relevanta talanger mötte kampanjen på Facebook & Instagram och ytterligare 71 000 på LinkedIn.
- 4 830 talanger läste kampanjbudskapet i någon av de tre plattformarna som användes.
- 620 talanger ansökte till Lantmännens Summer Internship, cirka 20 % fler än förra tillfället och under en kortare tidsperiod.
- 12,8 % i application rate.